Nyanja to ... Czym jest Nyanja?

Nyanja (chinyandzha, Manganja), język ludu Malawi i ściśle powiązane narody, jeden z dwóch języków urzędowych Malawi, również powszechne w obszarach sąsiadujących z Zambii i Mozambiku. Odnosi się do języków Bantu. Pisemny język oparty na grafice łacińskiej. * * * NIANGANJANJA, patrz Chinyangja ( patrz CHINJANJA).

Słownik encyklopedyczny. 2009.