Ocarina to ... Czym jest okaryna?

OCARINA -y; f. [ital. ocarina] Włoski instrument muzyczny do wiatru (gliniana lub porcelanowa rura), przypominający dźwięk fletu. * * * ocarina (z włoskiej okaryny, dosłownie - gąsienica), rodzaj gwizdanego fletu, ceramiczny gwizdek. Instrumenty typu okaryny są powszechne od czasów starożytnych pośród różnych, w tym pozaeuropejskich. Nowoczesna profesjonalna muzyka wykorzystuje zmodernizowaną okarynę. * * * Okarinokokarina (z włoskiej okaryny, lit.-gosling), rodzaj fletu podobnego do gwizdka ( patrz FLATTA), głównie ceramiczne gwizdki. Instrumenty typu okaryny są powszechne od starożytności wśród różnych narodów, w tym europejskich. Nowoczesna profesjonalna muzyka wykorzystuje zmodernizowaną okarynę.

Słownik encyklopedyczny. 2009.