Słownik encyklopedyczny

Oniegin strofa

Oniegin zwrotka - to jest ... Co jest Oniegin zwrotka?

Oniegin strofa14 Stishov-4-jambiczny pentametr z rymowania abab ccdd efek GG (zob. Rhyme), utworzony przez Aleksandra Puszkina ("Eugene Oniegin", 1823-31); w innych poetach - jako świadoma imitacja. * * * STROFAONEGINSKAYA strofa onieginowska 14 Stishov 4-jambiczny pentametr z rymowy gg ABAB ccdd efek (zob. Wygłosu ( cm ". RHYME)), utworzona przez Aleksandra Puszkina ( "Eugene Onieginie" 1823 -31); w innych poetach - jako świadoma imitacja. Słownik encyklopedyczny. 2009.