Pericenter - to jest ... Co jest perycentrum?

pericenters s (od Peri ... i centrum centrum Łacińskiej.); m. [z greckiego. peri - wokół, wokół i sl. centrum] Najbliżej punktu centralnego korpusu zewnętrznego orbity korpusu (planety satelitarnej). * * * Pericenter (od Peri ... i łacińskiego centrum -. Center), najbliżej środkowej ciała (środka masy układu), punktu orbity ciała niebieskiego - planety lub satelity (patrz peryhelium, perygeum.). * * * PERITSENTRPERITSENTR (od peri ... ( zobacz PERI ... (część złożonych wyrazów)) i łacina centrum - .. Center), najbliżej środkowej ciała (środka masy układu), punktu zewnętrznej orbicie ciała - planety lub satelity (zob. peryhelium ( cm. peryhelium) perygeum ( cm ". perygeum)). Słownik encyklopedyczny. 2009.