Słownik biograficzny

Peterson Olga

Peterson Olga - to ... Co to jest Olga Peterson?
Peterson (Olga) - pisarz urodził się w 1857. Ukończyła kurs na Uniwersytecie Petersburskim dla kobiet w historii i filologii Jego główne prace:”.. rodzina Bronto "(St. Petersburg, 1895.)," Song of the sea "zbiór opowiadań i legend (St. Petersburg, 1899)," Cervantes i jego dzieła "(St. Petersburg, 1901). W magazynach." Edukacja damskie "i" Edukacja „Peterson przeprowadzone w 1891 r. - 1892 dział "Nowe trendy pedagogiczne"

Słownik biograficzny 2000

.. <- 1 ->