Słownik biograficzny

Mariusa Petipy Mariusovich

Mariusa Petipy Mariusovich - to jest ... Co jest Marius Petipa Mariusovich?
Petipa Marius Mariusovich - patrz artykuł Petipy.

Słownik biograficzny. 2000.