Słownik biograficzny

Petlin Ivan

Petlin Ivan to ... Czym jest Petlin Ivan?
Petlin (Ivan) - syberyjskich Kozaków z Tomsk, czasów cara Michaiła Fiodorowicz; znany jako kompilator "Malarstwo do państwa chińskiego i poobinskomu i innych państw, mieszkalnych i koczowniczych uluses i wielkich rzek i dróg." Malarstwo, według samego P., zostało napisane przez niego podczas jego podróży do Chin, podjętej w imieniu władcy w 1620 roku. Po powrocie z podróży przedstawił swój opis carowi w Moskwie wraz z "rysunkiem". Według Karamzin, AP był jego „malowanie” na zapisach Kozaków Ivan Petrov i Burnash-Yalycheva które były w Chinach w 1567 roku, on sam nigdy nie był w Chinach. W twórczości P. występuje jednak pewna niezależność, pomimo dużego podobieństwa z nagraniem Pietrowa.

Słownik biograficzny. 2000.