Słownik biograficzny

Petr Dmitrievich

Petr Dmitrievich to ... Czym jest Peter Dmitrievich?
Piotra Dmitriewicza - księcia Dmitrowskiego, szóstego syna Dmitrija Donskoya. Urodził się w 1385; Dmitrow, Uglicz i kilka wsi otrzymało duchowy test ojca; Uglicz w 1405 r. Przeszedł na mocy porozumienia do wielkiego księcia Wasilija Dmitriewicza. Podczas ataków na Psków i Nowogród w 1406 roku, Litwini i Niemcy Piotr został wysłany do Nowogrodu wraz z wojskiem. W 1408 roku, podczas ataku Yedigei na rosyjską ziemię, Piotr został opuszczony przez Wielkiego Księcia w celu ochrony Moskwy. W 1410 r. Walczył bez powodzenia w pobliżu wsi Lyskov z synami Borysa Konstantinowicza, jadąc do Niżnego Nowogrodu, z książętami Bułgarii, Żukotinem i Mordowem. W swoim duchowym życiu Wasilij Dmitriewicz powierzył żonę swojemu synowi Vitovtowi i braciom Andrzejowi i Piotrowi. Zmarł bezpotomnie w 1428 V. R-v.

Słownik biograficzny. 2000.