Słownik biograficzny

Petra de Erlezunda (Peter)

Petra de Erlezunda (Peter) - Co to jest ... Petrejusz de Erlezunda (Peter)?
Petra de Erlezunda (Peter) - podróżnik i pisarz rosyjski, pochodzący z Uppsali; Przez cztery lata służył w Rosji, a następnie dwukrotnie podróżował do Moskwy (1608 i 1611), wysłannika Karola IX. W 1615 r. Napisał "R gui Muschowitici Sciographia" lub "Muschowitiske Cronika" i siebie, w 1620 r., Przełożył go na język niemiecki. Jego książka, wraz z zapożyczeniami z różnych źródeł, zwłaszcza z Bussowa, przedstawia również niezależne informacje, na przykład o trzecim oszustu, do którego podróżował z instrukcjami. Został przedrukowany w I t. "Rerum rossicarum scriptores exieri" (red., Archaeographic Commission). Tłumaczenie na język rosyjski - A. Shemyakin, 1867. Książka P. jest ciekawa, ponieważ przekazuje samych Rosjan Johnowi IV. B. R-in.

Słownik biograficzny. 2000.