Słownik biograficzny

Petrenko-Kritchenko Paweł Iwanowicz

Petrenko-Kritchenko Paweł Iwanowicz - to ... Co Kritchenko Petrenko, Paweł Iwanowicz?
Petrenko-Kritchenko (Paweł I.) - chemik, urodził się w 1866 roku, ukończył kurs w fizyce i matematyce wydziału Noworosyjsk uniwersytet. W 1894 roku awansował na adiunkta na tej samej uczelni, gdzie w 1900 roku został mianowany nadzwyczajnym, aw 1903 - profesora chemii. Petrenko-Kritchenko aktywność głównie naukowe badania poświęcone prawidłowo aldegidnyh prędkości reakcji kondensacji ketonu i ustalenie dokładnej charakterystyki związków cyklicznych. Ponieważ może być określenie następujących opublikowanych prac: „Wpływ podstawienia w trakcie niektórych reakcjach związków węgla” (praca magisterska, 1896); „związków tetragidropironnyh” (pracę doktorską, 1899); „Zur Characteristik der Keton- und Aldehydreactionen” ( „Ann Ch .. d "341)" z łatwością formowania zaobrączkowanych związków "(" Journal of Physical rosyjskiego Chemical Society "1905);". über die Reactionsgeschwindigkeit bei der Bildung von oximen "(" Ber d deutsch ch .... Ges. ", 1900).

Słownik biograficzny. 2000.