Słownik biograficzny

Michaił Petrenko

Michaił Petrenko - w ... Co to jest Michaił Petrenko?
Petrenko (Michaił) - Little rosyjski poeta, urodzony w 1817 roku, ukończył kurs na Uniwersytecie w Charkowie; pisał pod wpływem Lermontowa i Kozłowa. Melancholijny wiersz opublikowany w PI "SNIP" Korsuniem (1841), "młody lód" Betsky (1843) i "Southern kolekcja Rosyjska" Metlinskogo A. (1848). Język jest czysty, wiersz jest raczej gładki, ale treść jest mało oryginalna.

Słownik biograficzny. 2000.