Słownik biograficzny

Petrik Petro

Petrík Piotr Iwanowicz - to ... Co Petrik Piotra Iwanowicza?
Petrik (Petro) - Little rosyjski Cossack, rodem z Połtawy, krewny ogólnym urzędnik Kochubey; w 1692 roku uciekł do Zaporizhzhya Sich; wybrany tam jako urzędnik, zaczął rozgniewać Kozaków przeciw Mazepie, w ten sposób, chroniąc w ten sposób Rosję z Moskwy. Wpisanie do 500 zwolenników i podnoszenie Tatarów krymskich, przeniósł się do Małej rosyjskim mieście, ale wszędzie spotkał się z oporem i został opuszczony przez Kozaków pod koniec roku. Po tym trzy lata w kronikach nazwa Mała P. bezskutecznie zalać kraj z ich odwołań i „generalistów”, jak to w styczniu 1696, zabity kozak Wiaczorka. Przez te trzy lata Tatarzy bezustannie napadali na Rosję. B. R-in.

Słownik biograficzny. 2000.