Słownik biograficzny

John D. Piotr i Paweł - w ... Jaki jest Piotr i Paweł John D.? 2020

John D. Piotr i Paweł - w ... Jaki jest Piotr i Paweł John D.? 2020
Peter i Paul (John D., urodzony w 1844 roku) - duchowy pisarz, Fr, MA Moskwa Akademia teologiczna. Postępowanie AP: (. MY I, M., 1881), „Artykuły publiczne w obronie wiary chrześcijańskiej przed niewiary”, „theanthropic obraz Jezusa Chrystusa” (. Ib, 1882), „religią w ogóle, a chrześcijaństwa w szczególności w ich istoty i głównym przejawem "(ib., 1888)," historyczny szkic miłości i ćwiczeń to w świecie pogańskim, w Starym Testamencie iw starożytnego kościoła chrześcijańskiego "(Wiley, 1895)," The king of czcią „(Wiley, 1896), „Znaczenie ofiary Zbawiciela na krzyżu” (ib., 1896), „Ateizm i wiara w Boga” (Wiley, 1897), „w obronie wiary chrześcijańskiej przed najnowszymi niewiary” (t. II, ib., 1897), „Sposób i plan Christy nskoy apologetyka „(” Odczyty w miłośników społeczeństwa duchowego oświecenia”, 1876 - 1877) i innych artykułów, głównie przepraszający charakter.

Słownik biograficzny. 2000.