Słownik biograficzny

Petrov Andrey

Petrov Andrey Nikołajewicz - w ... Co to jest Andrei Petrov?
Petrov (Andrei) - sztab generalny, generał, pisarz wojskowy; urodził się w 1837; uczył się w Korpusie kadetów Pawłowskiego i Akademii Sztabu Generalnego Nikołajewa. Od 1866 do 1890 roku. wydał następujące prace: „Wojna między Rosją a Turcją i polskich konfederatów 1769 - 1774 rok.” (St. Petersburg, 1866), "oddziały medyczne" (1875), "Druga Wojna turecka za panowania Katarzyny II, 1787 - 1791" (St. Petersburg, 1880), "wojna Rosji z Turcją, 1806 - 1812." (Petersburg, 1880), "Wojna Rosji z Turcją., Kampania 1853 - 1854". (St. Petersburg, 1890). Zmarł w 1900 roku.

Słownik biograficzny. 2000.