Słownik biograficzny

Ivan Petrov (Ataman Kozacy)

John Smith (wódz kozacki) - to jest ... Co jest Ivan Petrov (Ataman Kozacy)?
Petrov (Ivan) - Ataman z Kozakami, podróżny w Chinach. W 1567 roku, komenda John N, Kozacy i P. Burnash-Yalychev zostały wysłane z listem „do nieznanych ludzi.” Po przejściu z kamienia pasek (Ural) do Pekinu, stanowiły one opisu ziemi od Bajkału do m. Koreański, odwiedził w dzielnicy czarne lub Western, Mughal i w miastach wschodnich Mungals, gdzie, mówili, panował kobietę, zapewnić im dyplom o dopuszczenie przez "żelazną bramę" chińskiego muru. Kozacy opis podróży zob. W tomie II „Wichry ludzi rosyjskich” Sacharowa.

Słownik biograficzny. 2000.