Słownik biograficzny

Iwan Iwanowicz Pietrow

Iwan Iwanowicz Pietrow - jest ... Co to jest Ivan Petrov?
Petrov (Ivan) - bibliograf (1824 - 1883). Ukończył kurs w korpusie inżynierów marynarki wojennej. Jego prace: "Kilka słów o porcie Astrachań" ( "Kronsztad Herald", 1862, nr 69), "Coś o Morza Kaspijskiego" ( "Sea Collection", 1863, tom 5.) "Index of art" kolekcji na morze " (1842/72, Petersburg, 1872), „Indeks artykułów okresowych publikacji nautycznych przed magazynu” morze Collection „(St. Petersburg, 1881) i innych. Zobacz nekrolog P. w "Rus" (1883, nr 15 i 17).

Słownik biograficzny. 2000.