Słownik biograficzny

Jason V. Petrov

Jason V. Petrov - to jest ... Co jest Jason V. Petrov?
Petrov (Jason V.) - MD, profesor botaniki i farmacji. Syn słynnego liryki Wasilij Pietrowicz, urodzony w 1780 roku, kształcił się w petersburskiej Akademii Medycznej chirurgiczne; po powrocie w 1806 roku z zagranicy podróżował w tej samej akademii anatomii, fizjologii i botaniki; był także asystentem inspektora studenckiego; zwolniony z profesora w 1823 roku. On posiada: dwa tłumaczenia z łaciny dzieł Prochaska: "Przewodnik estestvosloviya ludzki" (w rodovspomoganii, Petersburg, 1809, 2nd ed, 1810.) i "fizjologii lub nauka o naturze ludzkiej" (St. Petersburg, 1822) „Katalog roślin ogród botaniczny Petersburg medyczno-chirurgiczne Academy” (St. Petersburg, 1816 w łac. Lang.) oraz licznych artykułów medycznych w ówczesnych czasopismach.

Słownik biograficzny. 2000.