Słownik biograficzny

Petrov Konstantin

Konstantin Petrov - to ... Co Petrov Konstantin?
Petrov (Konstantin) - pisarz (ur 1836) . Według miejsca urodzenia i edukacji, kariery (był nauczycielem i inspektor szkół, a także honorowym sędzia) oraz utwory literackie P. należy całkowicie do prowincji Ołoniec. Jego liczne artykuły na prowincji Ołoniec zostały opublikowane w „Ołoniec Collection”, „Ołoniec prowincjonalny biuletynie”, „Journal of Ministerstwa Edukacji Narodowej”, „Rosyjski Archive”, „Russian Diary”, „Northern Messenger”, „Syn Ojczyzny” i innych publikacjach. Oddzielnie, z wyjątkiem „wskaźnik” do „Arkusze Ołoniec Wojewódzkich”, opublikował swój „krótki opis prowincję Olonetsk” (Pietrozawodsk, 1881).

Słownik biograficzny. 2000.