Słownik biograficzny

Petrov Leonid

Petrov Leonid - to ... Co Petrov Leonid Pietrowicz?
Petrov (Leonid Piotrowicz, urodzony w 1830 roku) - archiprezbiter, duchowy pisarz . Jego dzieła „Społeczeństwo Christian Wschodniej” (1869), „Na akcesoriów i części składowych pokłon” (1860), „Esej o historii kościołów chrześcijańskich, z historii-cerkiewno-słowiańskiego i rosyjskim” (1878), „liturgiki lub doktryna służby Bożej” (1872 ), "Kościół-historyczny stoły" (1887), "Biblia atlas" (1872), "Historia Kościoła atlas" (1867), "Pomoc teologiczną słownika" (1889), "Podręcznik dla Petersburg wiernych" (1875). Redagował „Opis kościołach diecezji St. Petersburg”.

Słownik biograficzny. 2000.