Słownik biograficzny

Pavel Iwanowicz Pietrow

Petrov Pavel Iwanowicz - to ... Co Petrov Pavel Iwanowicza?
Petrov (Paweł I.) - koniec pisarz XVIII i początku XIX wieki. Poza tłumaczeniami z francuskim, niemieckim i łacińskim językach w „Nowej miesięczne Kompozycji” (1786 - 1796), przekład P. oddzielny Edition „Bajki Ezopa” (1824), opublikował kilkanaście książek dla dzieci, aw 1817 roku redagował miesięcznik „latarnia magiczna” ( VII, 117).

Słownik biograficzny. 2000.