Słownik biograficzny

Wasilij Pietrowicz Pietrow (pisarz)

Wasilij Pietrowicz Pietrow (pisarz) - to jest ... Co jest Wasilij Pietrowicz Pietrowa (pisarz)?
Petrov (Wasilij Pietrowicz) - pisarz (1824/64); pisał satyry i teatralny kronika Petersburgu w „Petersburg Gazette”, brał udział w wielu innych publikacjach, przetłumaczył kilka sztuk dla teatru. Zobacz "The Voice" (1864, 112).

Słownik biograficzny. 2000.