Słownik biograficzny

Peter Andrew S.

Peter Andrew S. - Co to ma być ... Peter Andrew S.?
Peter (Andrew S.) - pedagog, pisarz (zm 1882). Pod koniec Uniwersytetu w Moskwie (1854), uczył botanikę w Jarosławiu Demidov Liceum i ochrony pracy magisterskiej: „Krytyczne spojrzenie na rodziny glonów nitkowatych, az obserwacji hodowli Cladophora macrogonya” (Moskwa, 1867) i naturalną historię Jarosławia w szkole dla dziewcząt. Przez wiele lat był przewodniczącym założonego przez niego Jarosławskiego Muzeum Historii Naturalnej. Oprócz artykułów w publikacjach Moskiewskiego Towarzystwa Przyrodników i przyrody w „Botanische Zeitung” i „Proceedings of the Jarosław Komitetu Statystycznego” wydrukowane: „Fizyka zjawisk cząstkowych, prezentacja odkryć naukowych i praktycznych zastosowań nich wykonanych w ciągu ostatnich dwudziestu piątą: Abbot Moine”, tłumaczenia francuski (Wiley, 1869), "Proceedings of the społeczeństwa do badania prowincji Jarosław w warunkach naturalnych historycznych" (Moskwa, 1880, t. I).

Słownik biograficzny. 2000.