Słownik biograficzny

Pietrowski Nikołaj Iwanowicz

Pietrowski Nikołaj Iwanowicz to ... Czym jest Pietrowski Nikołaj Iwanowicz?
Pietrowski (Nikołaj Iwanowicz) - szachista; zmarł w 1885 roku. Znany jako solver zadań i multi-flow kiperganey (maty zwrotne). Wpłynął na metody kompilacji tego ostatniego i podał liczne przykłady redukcji decyzji autora, które podważyły ​​wiarę w dawne modne wielokwiatowe kipergani. A. M.

Słownik biograficzny. 2000.