Słownik biograficzny

Pietrowski Siergiej Aleksandrowicz

Pietrowski Siergiej Aleksandrowicz to ... Co to jest Pietrowski Siergiej Aleksandrowicz?
Pietrowski (Siergiej Aleksandrowicz) - urodził się w 1846 roku. Ukończył kurs na Uniwersytecie Moskiewskim na Wydziale Prawa. Służył w archiwach Ministerstwa Sprawiedliwości; był zaangażowany w przygotowanie do druku, w imieniu Akademii Nauk, protokołów rządu Senatu na 1711 i 1712 rok. W latach 1873-1878 wykładał na uniwersytecie moskiewskim na temat prawa rosyjskiego; w 1875 otrzymał tytuł magistra prawa publicznego za pracę magisterską "O senacie za panowania Piotra Wielkiego". Opublikował wykłady I. D. Belyaeva na temat historii rosyjskiego ustawodawstwa. Od 1880 r. Był pracownikiem moskiewskiego Wiedomosti, później - redaktorem naczelnym, a po śmierci MN Katkow (1887 r.) Do 1896 r. Redaktorem - wydawcą tej gazety.

Słownik biograficzny. 2000.