Słownik biograficzny

Petrunkevich Michael I.

Petrunkevich Mikhail Iljicz - w ... Co to jest Petrunkevich Mikhail Iljicz?
Petrunkevich (Michael I.) - postać publiczna, brat P. Ivan Iljicz. Urodził się w 1845 roku. Ukończył akademię medyczno-chirurgiczną; w 1874 r. objął stanowisko lekarza medycyny w Twerze; z tego samego czasu składa się z samogłoski Novotorzh uyezd i Tver provincial zemstvo. W 1883 roku, przez zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych hrabiego Tołstoja, został odwołany ze stanowiska lekarza, jako inicjator i redaktor proteście przeciw społeczeństwu Tver lekarzy wzmocnionej ochrony. Przez kilka lat był samogłoską Dumy Miasta Tver i honorowym sędzią pokoju. Od 1904 roku jest samogłoską Petersburga. rada miasta. Ruch wyzwolenia Petrunkevich, wraz z bratem Ivanem Iljicza, brał czynny udział w pierwszych kongresów robotników wiejskich i miejskich oraz z tworzeniem partii „Wolność Ludowej” (const -demokrat ..) - jak to jest członkiem. W Dumie Państwowej Petrunkiewicz wybrał członka z Petersburga.

Słownik biograficzny. 2000.