Słownik biograficzny

Pietruszewski

Pietruszewski - to jest ... Czym jest Pietruszewski?
Pietruszewskiego - szlacheckiej rodziny. Przodkiem jego imienia jest Radvan, jeden z oficerów w armii Bolesława Śmiałego, podczas jego kampanii przeciwko Rosji. Za różnice militarne otrzymał herb, który w polskiej heraldyce nosi jego imię. Rodzina P. należy do Foma Ivanovich P., która wraz z rodziną przekazała rodzinie książki genealogiczne prowincji St. Petersburg (patrz poniżej).

Słownik biograficzny. 2000.