Słownik biograficzny

Petrushevsky Dmitry Moiseevich

Petrushevsky Dmitry Moiseevich - to ... Co Petrushevsky Dmitry Moiseevich?
Petrushevsky (Dmitry Moiseevich) - historyk, urodził się w 1863 roku; Ukończył kurs na wydziale historyczno-filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego, był wykładowcą na Uniwersytecie Moskiewskim, obecnie profesor historii powszechnej na Uniwersytecie Warszawskim. Praca magisterska „Revolt Chłopska. Eseje z historii rozbudowy systemu feudalnego w Anglii” (St. Petersburg, 1897, t. I) Petrushevsky obronił w 1897 roku w Kijowie. Teza ta wywołała polemikę między Pietruszewskim a MM Kowalewskim (w "rosyjskiej myśli"). Inne prace Petrushevskii: „Prawo pracy Edwarda III” (Kijów, 1889), „Nowe badania pochodzenia systemu feudalnego” (St. Petersburg, 1892), „Społeczeństwo i państwo w Homer” (Wiley, 1896) i kilka artykułów w tym słownik, głównie o historii Anglii.

Słownik biograficzny. 2000.