Słownik biograficzny

Pfuel Karl-Ludwig-IX (Pfuel)

Pfuel Karl-Ludwig-IX (Pfuel) - to jest ... Co jest Pfuel Karl-Ludwig-IX (Pfuel)?
Pfuel (Pfuel Baron Karl-Ludwig-sierpień 1757/26) - słynny generał. Służył w pruskiej sztabu, ale po bitwie pod Jeną lewo Prusy i została przyjęta przez służby rosyjskiego w randze generała. Z wiedzą teoretyczną, zyskał zaufanie cesarza Aleksandra I, prosi go, aby plan operacji wojskowych w 1812 roku. Niepowodzenie projektu w obozie obronnym Driss (XI, 159) podważyło autorytet strategiczny Pfuel; został wezwany do Petersburga, a następnie przeszedł do Anglii. Następnie, gdy podstawowa idea Pfuel (choć w zmodyfikowanej formie i ze zmienionymi warunkami) - działać na wiadomości Napoleona - doprowadził do korzystnego zakończenia wojny w 1812 roku, cesarz Aleksander wykonane Pfuel awansowany do stopnia generała porucznika i mianowany ambasadorem w Hadze. Jego książka „Essai d'un systeme wlać servir de przewodnik dans l'wymykają des operacji militaires” nie wygrać zatwierdzenia w sferze wojskowej.

Słownik biograficzny. 2000.