Słownik biograficzny

Philadelphia (w świecie Konstantin Puzin)

Philadelphia (w świecie Konstantin Puzin) - jest to ... co to Philadelphia (w świecie Konstantin Puzin)?
Philadelphia (w świecie Konstantin Puzin, 1785 - 1851) - archimandryta Mikołaj Klasztor Chisinau; wykształcenie otrzymane w Akademii Teologicznej w Petersburgu. Napisano: "Przegląd posoborowego orędzia świętego Apostoła Jakuba, z krótkimi naukami moralnymi" (Petersburg, 1845).

Słownik biograficzny. 2000.