Słownik biograficzny

Philip Irapsky (Teofil)

Philip Irapsky (Teofil) - to jest ... Co jest Philip Irapsky (Teofil)?
Philip Iran - Monk, mnich-asceta i kaznodzieja (kanonizowany w XVI koniec wieku), Teofil świata (1493 - 1537). Po pozostaniu sierotą, F. spędził pierwsze lata swojego życia na wędrówkach po wioskach północnej Rosji, karmiąc jałmużnę. Pod koniec 1505 roku F. udał się do klasztoru Komel, gdzie w tym czasie pracował wielebny Cornelius. Cornelius wziął F. do swojej siedziby i wkrótce tonsured go do monastycyzmu. W 1517 roku F. zaaranżował nową pustynię pomiędzy rzekami Andoga i Maly Irap, gdzie zmarł. Krótko po jego śmierci w IRAP został zbudowany klasztor, nazwany przez twórcę Filippi, na miejscu - lub Krasnoborskaya Irapskoy, na ołtarzu - Trójcy. Pamięć F. 14 listopada. Miał także opinię kaznodziei. Niektóre nauki F., głównie fragmentami lub w formie krótkich powiedzeń, zostały zachowane w jego życiu, napisane przez jego ucznia Herman; kompilowane dość prosto i bezmyślnie, są ciekawi jako przykłady północno-rosyjskiego kazania z XVI wieku; Nie można jednak przyjąć dużej dokładności w ich przekazywaniu, ponieważ, spisane dla pamięci, prawdopodobnie zostały skorygowane przez skrybów.

Słownik biograficzny. 2000.