Słownik biograficzny

Filofei Kizarevich

Filofei Kizarevich - to ... Co Filofei Kizarevich?
Filofei Kizarevich - mnich Kijów-Pechersk, opat klasztoru w Kijowie Michalskiej, zmarł w 1645 roku, nazwany F. podpisał przedmowę do jego książki „nasz ojciec Sava Dorofei budujące nauki różni się od swoich uczniów” (Kijów, 1628). Przedmowa ma wiadomość formie lub inicjację Peter grobu.

Słownik biograficzny. 2000.