Słownik biograficzny

Filofei Kontarovsky

Filofei Kontarovsky - to ... Co Filofei Kontarovsky?
Filofei Kontarovsky - Lebedinsky Zadneprovsky opat klasztoru. Został wychowany w duchowej uczelni w Kijowie. Znany jako autor listów do hegumenów klasztoru Kijowsko-Vydubitsky, Jacob; Listy te, napisane w 1764 - 1767 gg. i na prawosławie walki z katolicyzmem i unii w południowo-zachodniej Rosji, zostały znalezione w archiwum klasztoru Vydubychi i drukowane Askochensky, wraz z innymi dokumentami, pod tytułem: „Wiadomość o unii uczonego z korespondencji z różnymi osobami” ( „Home Talk” 1859 , Nr 14-20).

Słownik biograficzny. 2000.