Słownik biograficzny

Filomafitskiy Eugraph Matveevich

Filomafitskiy Eugraph Matveevich - to ... Co Filomafitskiy Eugraph Matveyevich?
Filomafitskiy (Eugraph Matveevich, 1719/31) - pisarz, studiował w Seminarium Teologicznym Jarosław i Uniwersytetu w Charkowie; W tym ostatnim był profesorem historii powszechnej i starożytnej geografii. Był redaktorem pierwszego w Charkowie magazynu "Messenger ukraiński" (1816 - 1819). Redakcja tego magazynu "została zainspirowana najbardziej szczerą chęcią promowania wszechstronnego rozwoju nauki i literatury". Lokalna historia, geografia, etnografia były jej główne treści i bogactwo i wartości przesyłanych danych i dać im miejsce ( „Kijów Antiquity”, 1872, sierpień). Czasopismo zostało opublikowane na koncie uniwersytetu i opłacone z tytułu wydatków. F. Proceedings: "de genuina Scriptorum Romanorum elegantif deque usu i utilitate linguam addiscendi latinam" (Charków, 1816); wydanie dzieł Wergiliusza „na prawdziwy cel edukacji poprzez nauk humanistycznych i sztuk plastycznych” (Dz mowy Sierpień 30, 1821), „Oda” (Charków, 1815). Cf. artykuł Dmitrija Balagaya w rosyjskim słowniku biograficznym (St. Petersburg, 1901); KD Golovshchikov "Esej o życiu i pracach naukowych byłych wychowanków Yaroslavla Seminarium Teologicznego" (Jarosław, 1893).

Słownik biograficzny. 2000.