Słownik biograficzny

Filozof Dmitrij Aleksandrowicz

Filozofia Dmitrij Aleksandrowicz to ... Czym jest filozofia Dmitrij Aleksandrowicz?
Filozofowie (Dmitrij Aleksandrowicz) - mąż stanu. Urodził się w 1861 roku. Ukończył kurs w Imperial St. Petersburg. uniwersytet na wydziale fizyki i matematyki oraz prawa. Służył w Kancelarii Państwa; był sekretarzem stanu Departamentu Gospodarki Państwowej, następnie Departamentu Przemysłu, Nauki i Handlu. W 1901 został mianowany towarzyszem kontrolera państwowego. Kiedy powstał gabinet hrabiego Witte'a, w październiku 1905 r. Został mianowany kontrolerem państwowym, a następnie członkiem komisji finansowej. W kwietniu 1906 został mianowany członkiem Rady Państwa. W biurze Stolypin otrzymał stanowisko Ministra Handlu i Przemysłu. Jest on otwarty na zebrania z zemstvo novorzhevsky uyezd i pskov.

Słownik biograficzny. 2000.