Słownik biograficzny

Filozofowie Mikhail Mikhailovich

Filozofowie Michaił Michajłowicz ... Czym jest filozof Michaił Michajłowicz?
Filozofów (Michaił Michajłowicz) - dyplomata (1731 - 1811). Najpierw był w służbie wojskowej; podczas wojny siedmioletniej został ranny w bitwie pod Frankfurt nad Odrą. W 1766 - 1768 roku. na czele korpusu kadetów szlacheckich. W 1768 r. Został mianowany ministrem pełnomocnym w duńskim sądzie. Tutaj F. udało się ustanowić przyjazne stosunki z rosyjskim sądem i sparaliżować wrogie polityki Szwecji. W 1796 r. Został mianowany gubernatorem wojskowym Smoleńska. F. nie była literaturą obcą: przetłumaczona z francuskiego dzieła Viscount d'Arlencourt "Pustynia" (Eagle, 1824), itp.

Słownik biograficzny. 2000.