Słownik biograficzny

Filofei (starszy)

Filofei (starszy) - to jest ... Co jest Filofei (starszy)?
Filoteusz to prezbiter, który żył w XVI wieku; znany jako kompilator kanonów relikwii świętego księcia Wsiewołod-Gabriela z Pskow i znak cudownej ikony Matki Boskiej Chir. Niektóre badania przynoszą prezbitera F. wraz ze słynnym pisarzem z 16 wieku, mnicha Elizarov z klasztoru, starszy Filoteusz (patrz).

Słownik biograficzny. 2000.