Słownik biograficzny

Filofei (starszy)

Filofei (starszy) - to ... Co Filofei (starszy)?
Filofei - Elder (lub opat) Trzech hierarchów Psków Klasztor Elizarova pisarz XVI wieku. Napisał trzy listy do Pskowa Misjur Munexin, wiadomości do „pewnego szlachcica, żyjącego w świecie”, wiadomości do Grand Prince Wasilij Iwanowicz i cara Iwana Groźnego; Ponadto jest on uznawany za kilka kolejnych utworów, ale ich przynależność do niego jest kwestionowana. W listach F. przemawia przeciwko astrologicznych przepowiedni Nicholas Nemchina generalnie odrzucających astrologii; dba o niektóre lokalne sprawy pskowskie; najpierw gruntownie rozwija słynną teorię Moskwy jako trzeciego Rzymu, strażnika właściwej wiary chrześcijańskiej. Zobacz Zhmakin "Jeden z pomników literackich XVI wieku" ( "Journal of Ministerstwa Edukacji Narodowej", 1882) .; Malinin "The Starets Elizarov Klasztor F. i jego Epistles" (Kijów, 1901).

Słownik biograficzny. 2000.