Słownik biograficzny

Photios (w świecie Grigorij Fedorowicz Schirevsky)

Photios (w świecie Grigorij Fedorowicz Schirevsky) - to ... Co Photius (w świecie Grigorij Fedorowicz Schirevsky)?
Photios (w świecie Grigorij Fedorowicz Schirevsky, 1811 - 77) - duchowej pisarza, archimandryta, Master of kijowskiego Akademii Teologicznej; Był profesorem wymowy kościelnej w Kazaniu Akademii, jej przełożony, a następnie rektorem różnych seminariach wreszcie opat Nowogród-Seversky Czernihów (diecezja) Pierwsza klasa Spasopreobrazhensky klasztoru. Oprócz wielu kazań, drukowanych w „Christian Reading” i „The Wanderer”, a artykuł „od charakteru Pisma” (opublikowanym w „The Wanderer” dla roku 1861, część III, książka 9), F. należą do duchowej treści artykułu „chrześcijanina Odczyty "i" Gazeta diecezjalna Woroneża ". Jedno kazanie F., dzień Świętych Cyryla i Metodego, zostało opublikowane w osobnej broszurze w Petersburgu (1867). . Zobacz str Znamensky "Historię Kazan Teologicznego Academy pierwszego (przed reform) okres istnienia" (Kazan, 1891 - 92, tom I i II); Ivan Speransky "Esej o historii seminarium duchownego w Smoleńsku" (Smoleńsk, 1892).

Słownik biograficzny. 2000.