Słownik biograficzny

Alois Pichler (Pichler)

Alois Pichler (Pichler) - to jest ... Co jest Alois Pichler (Pichler)?
Pichler (Alois Pichler) - kościół katolicki historyk (1833/74). Pracował jako bibliotekarz (1868 - 1874) w Imperial Public Library w St. Petersburgu. Cierpienie kleptomania, został skazany przez Sąd Rejonowy Petersburgu za porwanie książek z biblioteki, aby połączyć się żyć na Syberii (1871), ale ułaskawiony i zesłany za granicą. Jego główne prace: "Geschichte der zwischen dem Kirchl Trennung Orient und Zachód." (Monachium, 1865), "Die Theologie des Leibnitz" (tamże, 1869), ( "Die Wahren Hindernisse und die Grundbedingungeu einer Reform der Kirche Kathol". 1870). Por "dr Alois Pichler und der Bucherdiebstahl aus der KO Bibliothek St. -Petersburg." (St. Petersburg, 1871); "Opinie Berlin gazety o sądach rosyjskich nad werdyktem w sprawie Pichler" ( „Wymiana Gazette”, 1871 numer 328); "to Pichler" ( "Petersburg Wiedomosti", 1871, № 178), "korespondencja w przypadku Pichler" (tamże, nr 191); "to Pichler" ( "Głos", 1871, nr 174 - 179 i 181).

Słownik biograficzny. 2000.