Podberskie to ... Czym są Podberskie?
Podberskie - szlachecka rodzina, herb Gozdowa z odwołaniem, pochodzący z połowy XV wieku. Michaił P. (zmarł w 1477 r.) Był biskupem smoleńskim, a następnie metropolitą kijowskim. Od jego brata, Dashki, urodziły się wymarłe rodziny Bystreiskych i Strzhestovskych. Dasha wnuk, Michael Senkovich, oczyszczenie Grodno (1506), ożenił najpóźniej w rodzaju książąt Drutsk-Podbereskih, przybrał imię Podberesky, ale bez nazwy podrzędnego „Drutsk” i bez tytułu. Grigorij-Kazimierz Podbereski (zm. W 1677 r.) Był wojewodą smoleńskim. Rhode Podbereskih zawarte w części VI genealogicznych księgach Wilnie, Kownie, Mohylewie i prowincje Podolsk (Herbarz, XIII, 24). VR

Słownik biograficzny. 2000.