Słownik biograficzny

Piggyin Anastasia Petrovna

Piggy Anastasia Petrovna to ... Czym jest Piggy Anastasia Petrovna?
(Anastazja Pietrowna Svinyin) - pisarz; Umieszczaj tłumaczenia i wiersze w periodykach z końca XVI wieku.

Słownik biograficzny. 2000.