Słownik biograficzny

Pikhno Dmitrij Iwanowicz

Pikhno Dmitrij Iwanowicz - to ... Co Pikhno Dmitrij Iwanowicz?
Pikhno (Dymitr Iwanowicz) - ekonomista, profesor na Uniwersytecie w St. Vladimir na Wydziale Ekonomii Politycznej i Statystyki; urodził się w 1853; ukończył kurs prawa na Uniwersytecie St. Vladimir. W 1876 r. Uzyskał tytuł magistra prawa policyjnego. Od 1879 r. Pan jest redaktorem gazety "Kievlyanin" (patrz). Główne prace Pikhno: "Szkic historyczny środków kar cywilnych o prawa rosyjskiego" ( "Kyiv University Izwiestia", 1874, № 8, 9, 10), "operacje komercyjne Państwowego Banku" (tamże, 1876, nr 5, 7, 8, 9, 10 i Div.), "na posiadania chinshevom" (w "Proceedings of the Law Society Kijów", "Uniwersytet News" i "mieszkaniec Kijowa", 1877), "Handel i strajki" (Kijów, 1885), "prawo podaży i popytu" (Kijów, 1886), "taryfy kolejowe" (Kijów, 1888), "Podstaw ekonomii politycznej" (vol. 1, Kijów, 1890).

Słownik biograficzny. 2000.