Słownik biograficzny

Roman Piłat (Pilat)

Roman Piłat (Pilat) - jest to ... Co to Piłat, rzymski (Pilat)?
Piłat (Roman Pilat, urodzony w 1846) - profesor historii literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim. Nie idź do estetycznej oceny dzieł literackich, ale dokładnie bada zewnętrzną stronę swojej historii. Jego główne prace: "O literaturze politysznej Sejmu czteroletniego" (Kraków, 1872), "O poczatkach publicystiki w Polsce" (w "Przegwodn, nauk i litr ..", Lwów, 1883), "O Autografach Mckiewicza" (1892). Zmarł w 1906 r.

Słownik biograficzny. 2000.