Pilgrim - jest ... Co to jest Pielgrzym?
Pilgrim piligrimische - często znajdują się w epopei (Basil Buslayev o Michaelu Potoku i inni.) W poezji religijnej, czasem w bajkach, czasami jako wspólną nazwą, czasem jako nazwa własna, w formie pobożny, potężny wędrowiec. Opowieści o pielgrzymach są rejestrowane w obwodzie smoleńskim iw obwodzie jakuckim. Akademik Veselovsky w „Journal of Europe” (1872, IV) połączony rosyjskiego Pilgrim niemieckiego pilgerim i ustalił jego podstawowe znaczenie jak żebracy obracać. W recenzji etnograficznej (1891, księga IX) Potanin wskazał na kilka podobnych motywów epopei stepowej Hordy. Podczas pielgrzymki epoki Nowogrodu zobacz jeszcze w Soczi. Academik Veselovsky: "Słowiańskie opowieści o Salomonie i Kitovrasie" (1872, 181-188).

Słownik biograficzny. 2000.