Piłsudski - to ... Co Piłsudski?
Piłsudski - rodzina szlachecka, Herb lub Strila Komonyaka pochodzących ze starszego Upite Bartłomieja Gineytovicha, Pilsudy właściciela nieruchomości. Rhode Piłsudski przyniósł ksiąg genealogicznych prowincji VI Wilnie i Kownie. VR

Słownik biograficzny. 2000.