Słownik biograficzny

Pilyankevich Nikolai

Pilyankevich Nikolai - w ... Co to jest Pilyankevich Nikolai?
Pilyankevich (Nikołaj Iwanowicz) - Prawnik (1819/56); ukończył kurs na Uniwersytecie w Kijowie, tam był adiunktem w dziale encyklopedii prawa. Jedynym druku jego dzieło, napisane z powrotem w 1849 roku - „Historia filozofii prawa”, opracowywane na podstawie Rumer działa, Stahl, a zwłaszcza Varnkeniga Rossbach. Został on opublikowany w P. Rennenkampf "Kijów University Izwiestija" (1870, t. I), który jest umieszczony i biografia Pilyankevicha.

Słownik biograficzny. 2000.