Słownik biograficzny

Pimenow Stepan Stiepanowicz

Pimienow Stiepan Stiepanowicz to ... Co to jest Pimenow Stiepan Stiepanowicz?
Pimenov Stepan Stepanovich - patrz w artykule Pimenovs (SS i NS).

Słownik biograficzny. 2000.