Słownik biograficzny

Pimenov Emilia Kirillovna - to ... Co Pimenov Emilia Kirillovna? 2020

Pimenov Emilia Kirillovna - to ... Co Pimenov Emilia Kirillovna? 2020
Pimenov (Emilia Kirillovna) - pisarz. Urodziła się w 1855; studiował na medycznych kursach dla kobiet. Umieścić eseje w „lekarza”, a artykuły w różnego rodzaju ilustrowanych wydawnictw, między innymi, powieść „W kraju Lew i Słońce” w „Star” w 1886 roku Od 1891 roku - stały pracownik „pokój Boży”, gdzie wiodącym działem życie obcych. Wiele artykułów Pimenovej na temat historii politycznej Europy znajduje się w "rosyjskim bogu". i "Edukacja". W "Wiadomościach" z lat 90. był to dział polityki zagranicznej. Napisała też wiele w magazynach dla dzieci "Pędy" i "Młody czytelnik". Osobno drukowane książki „Przywódcy polityczni współczesnego Brytanii i Irlandii” (St. Petersburg, 1904), w 1905 - 1906 szereg broszur do ludu: „Stała armia i policja”, „Czartyzm”, „Spotkanie”, „Jedność państwa i autonomii” .

Słownik biograficzny. 2000.