Słownik biograficzny

Pinsker Lev Semenovich

Pinsker Lev Semenovich - to ... Co Pinsker Lev Semenovich?
Pinsker (Wygotski) - pisarz, lekarz w Odessie, zwolennikiem ruchu narodowego wśród Żydów (1821 - 1891). Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Był jednym z założycieli pierwszych rosyjsko-żydowskich ciał "Dawn" (1860) i "Syjonu" (1861). Wrażeniem w społeczności żydowskiej w swoim małym niemiecki broszura „autoemancipation” (Berlin, 1881; wiele tłumaczenie rosyjskie), w którym autor, który uciekł z podpisem „Ein Russischer Jude”, usilnie Żydów porzucić nadzieję na zniknięcie antysemityzmu, w którym widział nieuleczalną choroba (psychoza) Europejska-aryjski świat i skierować całą swoją energię nie do emancypacji, pochodzących z drugiej, a na samowyzwolenia, a przede wszystkim na nabycie terytorium oraz ustalenia ich stanu. W swojej pamfletce Pinsker zdecydowanie nie nazwał samego terytorium, ale wkrótce dołączył do tak zwanego nurtu palestyńskiego. Pojawiające się w ten sposób prekursor syjonizmu, Pinsker był członkiem-założycielem korzyści Odessa społeczeństwa potrzebujących osób przesiedlonych w Syrii i Palestynie. Literatura spowodowana pojawieniem się "Autodeminacji" jest bardzo duża.

Słownik biograficzny. 2000.