Słownik biograficzny

Pirling Paul (pirling)

Pirling Paul (pirling) - to jest ... Co jest Pirling Paul (Pirling)?
Pirling (Paul pirling) - nowoczesny historyk, jezuita. Urodził się w Rosji, wychował się w 2. gimnazjum w Petersburgu; mieszka za granicą. Monografie dotyczące historii stosunków dyplomatycznych między Moskwą a Rzymem stworzony na podstawie archiwalnych źródeł pierwotnych, zebrane pod tytułem „La Russie et le Saint-Siege” (Pr, 1896 -. 1897). Zbiór jego artykułów o Possevin jest drukowany pod tytułem: "Papes et tzars" (Par., 1897). W rosyjskich translatoryki ma Pirlinga małżeństwo Iwana III i bizantyjskiej księżniczki Zofii Paleolog ( „Rosja i ślubu Wschód. Carskie w Watykanie”, Petersburg, 1892). W "Russian Review" (1896, tom 2) znajduje się tłumaczenie artykułu Pirlinga na temat Jurija Krizhanicha.

Słownik biograficzny. 2000.